Zalévání a péče o kokedamy

Péče o kokedamu je snadná. Od klasicky pěstovaných pokojových rostlin se liší hlavně v tom, jak se kokedamy zalévají. Podmínky, které rostlina k růstu potřebuje, jsou stejné, jako kdyby byla v květináči. Důležitý je správný výběr rostliny a její umístění. Podbobně se o tomto tématu dočtete v našem článku “Kokedamy a pokojové rosliny: jak je vybírat? ” a “Umístění kokedam“.

V následujícím textu jsou uvedeny základní informace týkající se péče o kokedamy. Najdete v něm ale i spoustu praktických rad, které vychází především z našich dlouholetých vlastních zkušeností, protože chceme, abyste věděli, jak se o zakoupenou kokedamu starat tak, aby vám dlouho dělala radost. Ne všechny informace, se kterými se setkáváme na internetu nebo v knihách, jsou úplné a pravdivé – to se týče jak výroby kokedam, tak péče o ně.

JAK kokedamu zalévat

Je to jednoduché. Na zalévání kokedamy je nejlepší používat odstátou nebo převařenou vodou, protože mechu škodí chlor. Obecně by měla mít voda pokojovou teplotu, protože pokojové rostliny jsou často velmi citlivé na zalévání studenou vodou.

Ve stručnosti se zálivka kokedamy provádí tak, že se celý mechový bal ponoří do nádoby s vodou, ve které se nechá nasát. Zálivka namáčením je oproti klasickému zalévání hodně vydatná. Je proto důležité kokedamy nepřemáčet, aby nedošlo k úhynu kořenů a tím i celé rostliny. Kokedamy se namáčí jen několik desítek vteřin, maximálně pár minut (pokud jde o větší kokedamy). Sukulentní rostliny zaléváme ještě opatrněji, méně než jiné kokedamy.

Celý postup zalévání kokedamy je následující:

zalevani kokedam

1. Kokedamu sundejte z háčku, nebo talířku a vložte ji do nádoby plné vody.

2. Bal kokedamy podržte pod hladinou vody a nechte ho nasát – dokud z něho nepřestanou stoupat bublinky a nezačne sám klesat ke dnu. Tento proces obvykle trvá jen několik desítek vteřin – vždy záleží na dané kokedamě.

3. Nasátou kokedamu vyndejte z vody a nechte ji pár minut odkapat. Závěsnou kokedamu je nejlepší nechat okapat zavěšenou (například nad umyvadlem apod.), aby se její bal zespodu nezploštil a nezačal se deformovat. Vodu z balu nevymačkávejte, nechte ji samovolně odkapat.

4. Kokedamu vraťte zpět na své místo.

péče o kokedamy
Jakmile z balu kokedamy přestanou stoupat bublinky, je to signál, že je kokedama plně nasáklá vodou.

KDY a jak často kokedamu zalévat

Kokedamu zaléváme cca jednou až dvakrát týdně. Frekvence zálivky závisí na druhu rostliny, velikosti a dále na prostředí, ve kterém je kokedama pěstována – například u vlhkomilných rostlin bude zálivka častější než u sukulentů apod. Vždy je třeba brát uvedený interval jako orientační.

Jednoduchou pomůckou při zalévání je váha mechového balu. Pokud je bal lehký, znamená to, že nemá zásobu vody a je třeba rostlinu zalít. Někdy to dají rostliny i samy najevo, například svěsí listy, stočí jejich okraje, sukulenty začnou být zvrásněné. Stejně jako u klasického pěstování zde platí, že zemina by nikdy neměla úplně vyschnout, ani by se neměla přemáčet.

Nejlepší čas pro zalévání je ráno, kdy rostlina začíná svou aktivitu.

Když potřebuje zalít - mech začíná blednout a je suchý na dotek.
Po zalití - mech ``obživne`` - změní barvu na svěže zelenou a zvlhne, čímž zvětší objem.
Kokedamu je potřeba rosit

Rosení kokedamy:

Mech nemá kořenový systém, jedinou cestou, jak může přijímat vodu je tedy skrz listy. Podrobně se struktuře a dalším zajímavostem o mechu věnujeme na stránce “Zaměřeno na mech” . Pokud je vzduch suchý, mech listy uzavře, aby docházelo k co nejmenším ztrátám vlhkosti. Když už mech začíná blednout a vypadá suchý, je to ten nejlepší čas pro zalití. Pokud ještě nenastal čas pro zalití celé kokedamy (plné nasáknutí v nádobě s vodou), dopřejte mechu vlhkost rosením. Celý bal kokedamy poroste – mech znovu otevře své listy a zbarví se do zelena. Rosení můžete provádět několikrát za týden, v létě klidně i denně, záleží na druhu rostliny a na prostředí, ve kterém je kokedama umístěna. Vyvarujte se zalévání/rosení během dne, kdy je teplota nejvyšší (zejména v létě) – nejlepší čas pro rosení je ráno nebo večer.

KDY a jak často kokedamu zalévat

Kokedamu zaléváme cca jednou až dvakrát týdně. Frekvence zálivky závisí na druhu rostliny, velikosti a dále na prostředí, ve kterém je kokedama pěstována – například u vlhkomilných rostlin bude zálivka častější než u sukulentů apod. Vždy je třeba brát uvedený interval jako orientační.

Jednoduchou pomůckou při zalévání je váha mechového balu. Pokud je bal lehký, znamená to, že nemá zásobu vody a je třeba rostlinu zalít. Někdy to dají rostliny i samy najevo, například svěsí listy, stočí jejich okraje, sukulenty začnou být zvrásněné. Stejně jako u klasického pěstování zde platí, že zemina by nikdy neměla úplně vyschnout, ani by se neměla přemáčet.

Nejlepší čas pro zalévání je ráno, kdy rostlina začíná svou aktivitu.

Když potřebuje zalít - mech začíná blednout a je suchý na dotek.
Po zalití - mech ``obživne`` - změní barvu na svěže zelenou a zvlhne, čímž zvětší objem.

Rosení kokedamy:

Mech nemá kořenový systém, jedinou cestou, jak může přijímat vodu je tedy skrz listy. Podrobně se struktuře a dalším zajímavostem o mechu věnujeme na stránce “Zaměřeno na mech” . Pokud je vzduch suchý, mech listy uzavře, aby docházelo k co nejmenším ztrátám vlhkosti. Když už mech začíná blednout a vypadá suchý, je to ten nejlepší čas pro zalití. Pokud ještě nenastal čas pro zalití celé kokedamy (plné nasáknutí v nádobě s vodou), dopřejte mechu vlhkost rosením. Celý bal kokedamy poroste – mech znovu otevře své listy a zbarví se do zelena. Rosení můžete provádět několikrát za týden, v létě klidně i denně, záleží na druhu rostliny a na prostředí, ve kterém je kokedama umístěna. Vyvarujte se zalévání/rosení během dne, kdy je teplota nejvyšší (zejména v létě) – nejlepší čas pro rosení je ráno nebo večer.

Kokedamu je potřeba rosit

Přesazování kokedamy

Kokedamy se zpravidla nepřesazují, protože rostlina v kokedamě neroste tak bujně, jako když je zasazena v květináči. Má totiž jen omezený prostor pro kořeny, podobně jako bonsaje. V momentě, kdy kořeny bal prorostou a dostanou se na povrch, jejich růst se na vzduchu a světle zastaví.

Rostliny je ale nutné jednou za vegetační období přihnojit, aby se do substrátu dodaly nové živiny. Některé druhy (například fíkusy, asparágusy, olivovníky, apod.) je však třeba v růstu omezovat a udržovat jejich tvar, třeba zastřiháváním.

Pokud se rozhodnete dopřát rostlině více prostoru, aby mohla dorůst do větších rozměrů, pak ji můžete nechat přesadit. Přesazení, nebo jen výměnu mechu je možné u nás objednat – kontaktujte nás prosím na e-mailu info@kokedamy.cz. V zásadě se ale kokedamy nepřesazují.

Hnojení kokedamy

Mech hnojení ke svému růstu nepotřebuje, rostlina uvnitř kokedamy ale ano. Hnojivo jí dodá živiny potřebné pro vývoj kořenů, listů a květů. Rostliny by se měly hnojit během hlavního období růstu – tedy na jaře a na podzim.

Hnojivo vybírejte podle druhu rostliny – hnojivo pro pokojové rostliny okrasné listem, nebo květem, hnojivo pro sukulenty a podobně. Existují také různé typy hnojiv, které se liší způsobem aplikace (hnojivové tyčinky, tekutá hnojiva, hnojení na list apod.), proto vždy postupujte podle pokynů výrobce. U tekutých hnojiv se ujistěte, že koncentrace je správná. Přemíra hnojiva by mohla popálit mech – doporučujeme proto používat slabší koncentraci, než jakou uvádí výrobce. U mimokořenové výživy, jakou je hnojení na list, se vyvarujte aplikaci hnojiva na mech.