• Ochrana soukromí a nakládání s osobními údaji

  www.kokedamy.cz/ochrana-osobnich-udaju Na tomto místě se dozvíte, jak nakládáme s osobními údaji, které nám poskytujete.

  Společnost NAVONA Gardens, s.r.o., považuje získané osobní a další údaje za přísně důvěrné. Při jejich zpracování se řídí zákonem č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a osobní data rovněž zpracovává v souladu s NAŘÍZENÍM EVROPSKÉHO PARLAMENTU A RADY (EU) č.2016/679 ze dne 27. dubna 2016 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (obecné nařízení o ochraně osobních údajů), jinak známým jako GDPR.

  Zpracování osobních údajů na www.kokedamy.cz provádí NAVONA Gardens, s.r.o., IČO: 05753147. Zpracovatel je řádně registrován na Úřadě pro ochranu osobních údajů pod číslem 00072240.

  Každý uživatel má právo být informován, jaké údaje o něm společnost NAVONA Gardens, s.r.o., eviduje, a je oprávněn tyto údaje měnit, případně písemně vyslovit nesouhlas s jejich zpracováváním. Žádost o vymazání je možné zaslat na info@kokedamy.cz. Upozorňujeme, že zákonem vyžadované informace o provedených nákupech uchovávat musíme.

  Používáním těchto webových stránek souhlasíte s politikou společnosti NAVONA Gardens, s.r.o., při práci s osobními daty. Tato politika může být změněna zveřejněním její nové verze na této stránce.

  Proces on-line objednávky

  Jaké údaje ukládáme?
  Veškeré údaje, které nám zadáte do objednávky. Zejména se jedná o e-mail, telefonní číslo, vaši poštovní adresu, fakturační a související údaje.

  Proč je ukládáme?
  Údaje uchováváme z důvodu bezchybného doručení zboží. Telefonní číslo využíváme pokud vám potřebujeme dát vědět, že zásilka byla odeslána, nebo je připravena k vyzvednutí, případně pokud vás potřebujeme kontaktovat ohledně objednaného zboží a termínu doručení. Doručovací údaje poskytujeme dále zvolené přepravní společnosti v nezbytně nutné míře.

  Kam se údaje ukládají?
  Údaje ukládáme na vlastních zabezpečených serverech bez přístupu externích subjektů.

  Webové stránky Kokedamy.cz

  Jaké údaje ukládáme?
  Kromě výše uvedených údajů uchováváme údaje o prohlížených stránkách, navštívených odkazech a pohybu na našich stránkách. Tyto údaje se uchovávají zejména v souborech cookies na vašem počítači a jsou anonymizovány. Ze žádného z těchto údajů nelze jednoznačně určit vaši identitu.

  Proč je ukládáme?
  Tyto údaje využíváme zejména pro analytické a marketingové účely. Využíváme přitom také služby třetích stran jako Google AdWords, Google Analytics, Smartsupp, Seznam Sklik a Facebook. (Tento výčet se může měnit, ale povahou zůstávají použité služby stejné.)

  Kam se údaje ukládají?
  Údaje ukládáme na vlastních zabezpečených serverech a na serverech výše uvedených poskytovatelů analytických služeb.

  Systém zákaznické podpory

  Jaké údaje ukládáme?
  V případě, že nás kontaktujete na některém z našich kontaktních emailů nebo pomocí kontaktního formuláře, ukládáme e-mail zákazníka, případně jméno, telefonní číslo, pokud jej poskytnete. E-mailovou komunikaci s vámi archivujeme.

  Kam se údaje ukládají?
  Údaje ukládáme na vlastních zabezpečených serverech.

 • Soubory cookies

  Obecné informace

  Cookies jsou krátké textové soubory, které si internetové stránky ukládají na pevný disk počítače nebo mobilního zařízení uživatele. Často jde o nastavení, které uživateli usnadní používání stránek. Některé funkce není možné bez cookies využívat. Osoba uživatele není na základě těchto informací identifikovatelná.

  Soubory cookies tak pomáhají např.:
  – ke správné funkčnosti našich stránek, aby bylo možné dokončit proces nákupu s co nejmenšími obtížemi;
  – při zjišťování, které stránky a funkce používají návštěvníci nejčastěji; na základě toho můžeme co nejlépe přizpůsobit naši nabídku vašim požadavkům.

  Ukládáme následující druhy cookies:
  – Nezbytné cookies, které jsou nepostradatelné pro zajištění základní funkčnosti stránek.
  – Analytické cookies určené pro měření anonymních dat o chování uživatelů a sledování návštěvnosti pomocí Google Analytics za účelem lepšího přizpůsobení stránek pro uživatele.
  – Funkční cookies, které umožňují vyšší komfort při prohlížení stránek, jako je například SmartSupp chat.
  – Výkonnostní cookies, které slouží ke zlepšení fungování webových stránek a jsou anonymně shromažďována společností Google.

  Nastavení cookies

  – Pravidla pro používání nebo zablokování cookies si může každý uživatel nastavit ve svém internetovém prohlížeči, uživatel může již uložené soubory cookies ve svém internetovém prohlížeči vymazat.
  – Detailní informace o nastavení ukládání souborů cookies v prohlížeči lze nalézt na stránkách poskytovatele konkrétního internetového prohlížeče.
  – Uživatel si může nastavit povolení nebo odmítnutí veškerých nebo pouze některých souborů cookies. Zablokování souborů cookies může mít negativní vliv na použitelnost webové stránky kokedamy.cz.
  – Uživatel může svou volbu ohledně nastavení cookies kdykoliv změnit v Nastavení

Obchodní podmínky

 1. ÚVODNÍ USTANOVENÍ

1.1. Tyto obchodní podmínky (dále jen „obchodní podmínky“) upravují v souladu s ustanovením § 1751 odst.1 zákona 89/2012 Sb., občanský zákoník (dále jen „občanský zákoník“) vzájemná práva a povinnosti smluvních stran vzniklé v souvislosti nebo na základě kupní smlouvy (dále jen „kupní smlouva“) uzavírané mezi prodávajícím, společností NAVONA Gardens, s.r.o., sídlem Věstonická 431/1, 155 21 Praha – Zličín, IČO: 05753147, registrovanou u Městského soudu v Praze oddíl C, vložka 270147 (dále jen „prodávající“) a jinou fyzickou osobou (dále jen „kupující“) prostřednictvím internetového obchodu prodávajícího. Internetový obchod je prodávajícím provozován na webové stránce umístěné na internetové adrese www.kokedamy.cz , a to prostřednictvím webového rozhraní (dále jen „webové rozhraní obchodu“).

1.2. Obchodní podmínky se nevztahují na případy, kdy osoba, která má v úmyslu nakoupit zboží od prodávajícího, je právnickou osobou či osobou, jež jedná při objednávání zboží v rámci své podnikatelské činnosti nebo v rámci svého samostatného výkonu povolání.

1.3. Ustanovení odchylná od obchodních podmínek je možné sjednat v kupní smlouvě. Odchylná ujednání v kupní smlouvě mají přednost před ustanoveními obchodních podmínek.

1.4. Ustanovení obchodních podmínek jsou nedílnou součástí kupní smlouvy. Kupní smlouva a obchodní podmínky jsou vyhotoveny v českém jazyce. Kupní smlouvu lze uzavřít v českém jazyce.

1.5. Znění obchodních podmínek může prodávající měnit či doplňovat. Tímto ustanovením nejsou dotčena práva a povinnosti vzniklá po dobu účinnosti předchozího znění obchodních podmínek.

 1. UZAVŘENÍ KUPNÍ SMLOUVY

2.1. Veškerá prezentace zboží umístěná na webovém rozhraní obchodu je informativního charakteru a prodávající není povinen uzavřít kupní smlouvu ohledně tohoto zboží. Ustanovení § 1732 odst.2 občanského zákoníku se nepoužije.

2.2. Webové rozhraní obchodu obsahuje informace o zboží, a to včetně uvedení cen jednotlivého zboží. Ceny zboží jsou uvedeny včetně daně z přidané hodnoty a všech souvisejících poplatků. Ceny tohoto zboží zůstávají v platnosti po dobu, kdy jsou zobrazovány ve webovém rozhraní obchodu. Tímto ustanovením není omezena možnost prodávajícího uzavřít kupní smlouvu za individuálně sjednaných podmínek.

2.3. Webové rozhraní obchodu obsahuje také informace o nákladech spojených s balením a dodáním zboží. Informace o nákladech spojených s balením a dodáním zboží uvedené ve webovém rozhraní obchodu platí pouze v případech, kdy je zboží doručováno v rámci území České republiky.

2.4. Pro objednání zboží vyplní kupující objednávkový formulář ve webovém rozhraní obchodu. Objednávkový formulář obsahuje zejména informace o:

2.4.1. objednávaném zboží (objednávané zboží „vloží“ kupující do elektronického nákupního košíku webového rozhraní obchodu),

2.4.2. způsobu úhrady kupní ceny zboží, údaje o požadovaném způsobu doručení objednávaného zboží a

2.4.3. informace o nákladech spojených s dodáním zboží (dále společně jen jako „objednávka“).

2.5. Před zasláním objednávky prodávajícímu je kupujícímu umožněno zkontrolovat a měnit údaje, které do objednávky kupující vložil, a to i s ohledem na možnost kupujícího zjišťovat a opravovat chyby vzniklé při zadávání dat do objednávky.

2.6. Objednávku odešle kupující prodávajícímu kliknutím na tlačítko „Objednat“.

2.7. Údaje uvedené v objednávce jsou prodávajícím považovány za správné. Prodávající neprodleně po obdržení objednávky toto obdržení kupujícímu potvrdí elektronickou poštou, a to na adresu elektronické pošty kupujícího uvedenou v objednávce (dále jen „elektronická adresa kupujícího“).

2.8. Prodávající je vždy oprávněn v závislosti na charakteru objednávky (množství zboží, výše kupní ceny, předpokládané náklady na dopravu) požádat kupujícího o dodatečné potvrzení objednávky (například písemně či telefonicky).

2.9. Smluvní vztah mezi prodávajícím a kupujícím vzniká doručením přijetí objednávky (akceptací), jež je prodávajícím zasláno kupujícímu elektronickou poštou, a to na adresu elektronické pošty kupujícího.

2.10. Kupující souhlasí s použitím komunikačních prostředků na dálku při uzavírání kupní smlouvy. Náklady vzniklé kupujícímu při použití komunikačních prostředků na dálku v souvislosti s uzavřením kupní smlouvy (náklady na internetové připojení, náklady na telefonní hovory) si hradí kupující sám, přičemž tyto náklady se neliší od základní sazby.

2.11. Pokud kupující uvede v objednávce identifikační číslo (IČO) podnikatele, případně daňové identifikační číslo má se za to, že smluvní vztah není uzavřen mezi prodávajícím a spotřebitelem, ale mezi prodávajícím a podnikatelem. Pro tento obchodní vztah neplatí ustanovení o odstoupení od smlouvy ve 14 denní lhůtě a ostatní ustanovení vztahující se na spotřebitelské smlouvy.

 1. CENA ZBOŽÍ A PLATEBNÍ PODMÍNKY

3.1. Cenu zboží a případné náklady spojené s dodáním zboží dle kupní smlouvy může kupující uhradit prodávajícímu následujícími způsoby:

3.1.1. platební kartou online přes platební bránu ThePay;

3.1.2. v hotovosti na dobírku v místě určeném kupujícím v objednávce;

3.1.3. bezhotovostně převodem na účet prodávajícího č. 2101164193/2010, IBAN: CZ5620100000002101164193, SWIFT: FIOBCZPP, vedený u společnosti Fio banka, a.s. v měně CZK (dále jen „účet prodávajícího“).

3.1.4. bezhotovostně převodem na účet prodávajícího č. 2201959786/2010, IBAN: CZ3020100000002201959786, SWIFT: FIOBCZPP, vedený u společnosti Fio banka, a.s. v měně EUR (dále jen „účet prodávajícího“).

3.2. Společně s kupní cenou je kupující povinen zaplatit prodávajícímu také náklady spojené s balením a dodáním zboží ve smluvené výši. Není-li uvedeno výslovně jinak, rozumí se dále kupní cenou i náklady spojené s dodáním zboží.

3.3. V případě platby v hotovosti či v případě platby na dobírku je kupní cena splatná při převzetí zboží. V případě bezhotovostní platby je kupní cena splatná do 14 dnů od uzavření kupní smlouvy.

3.4. V případě bezhotovostní platby je kupující povinen uhrazovat kupní cenu zboží společně s uvedením variabilního symbolu platby. V případě bezhotovostní platby je závazek kupujícího uhradit kupní cenu splněn okamžikem připsání příslušné částky na účet prodávajícího.

3.5. Případné slevy z ceny zboží poskytnuté prodávajícím kupujícímu nelze vzájemně kombinovat.

3.6. Je-li to v obchodním styku obvyklé nebo je-li tak stanoveno obecně závaznými právními předpisy, vystaví prodávající ohledně plateb prováděných na základě kupní smlouvy kupujícímu doklad – fakturu. Prodávající není plátcem daně z přidané hodnoty. Doklad – fakturu vystaví prodávající kupujícímu po uhrazení ceny zboží. Doklad může být vystaven v tištěné podobě, nebo v elektronické podobě a zaslán na elektronickou adresu kupujícího.

3.7. Vzhledem k tomu, že internetový obchod www.kokedamy.cz nabízí pouze produkty vlastní výroby, není v takovém případě prodávající povinen vystavit kupujícímu účtenku ve smyslu zákona č. 112/2016 Sb. o evidenci tržeb (dále jen „zákon o evidenci tržeb“), ani není povinen v souladu se zákonem o evidenci tržeb zaevidovat přijatou tržbu u správce daně online.

 1. ODSTOUPENÍ OD KUPNÍ SMLOUVY

4.1. Kupující bere na vědomí, že dle ustanovení § 1837 občanského zákoníku, nelze mimo jiné odstoupit od kupní smlouvy o dodávce zboží, které bylo upraveno podle přání kupujícího nebo pro jeho osobu, od kupní smlouvy o dodávce zboží, které podléhá rychlé zkáze, opotřebení nebo zastarání, jakož i zboží, které bylo po dodání nenávratně smíseno s jiným zbožím.

4.1.1. Kupující výslovně bere na vědomí, že rostlinný materiál patří do zboží podléhající rychlé zkáze, a že v případě odběru tohoto zboží nemá právo odstoupit od smlouvy ve lhůtě 14 dnů od převzetí zboží, podle čl. 4.1.

4.2. Nejedná-li se o případ uvedený v čl. 4.1. či o jiný případ, kdy nelze od kupní smlouvy odstoupit, má kupující v souladu s ustanovením § 1829 odst. 1 občanského zákoníku právo od kupní smlouvy odstoupit, a to do čtrnácti (14) dnů od převzetí zboží. Odstoupení od kupní smlouvy musí být prodávajícímu odesláno ve lhůtě uvedené v předchozí větě. Pro odstoupení od kupní smlouvy může kupující využít Vzorový formulář o odstoupení od smlouvy poskytovaný prodávajícím, jenž tvoří přílohu obchodních podmínek. Odstoupení od kupní smlouvy může kupující zasílat mimo jiné na adresu sídla prodávajícího či na adresu elektronické pošty prodávajícího: info@kokedamy.cz

4.3. V případě odstoupení od smlouvy dle čl. 4.2 obchodních podmínek se kupní smlouva od počátku ruší. Zboží musí být prodávajícímu vráceno do 14 dnů od odstoupení od smlouvy. Odstoupí-li kupující od kupní smlouvy, nese kupující náklady spojené s navrácením zboží prodávajícímu, a to i v tom případě, kdy zboží nemůže být vráceno pro svou povahu obvyklou poštovní cestou.

4.4. V případě odstoupení od smlouvy dle čl. 4.2 obchodních podmínek vrátí prodávající peněžní prostředky přijaté od kupujícího do čtrnácti (14) dnů od odstoupení od kupní smlouvy kupujícím, a to bezhotovostním převodem na bankovní účet kupujícího, který uvedl v doručeném formuláři o odstoupení od smlouvy. Prodávající je taktéž oprávněn vrátit plnění poskytnuté kupujícím již při vrácení zboží kupujícím či jiným způsobem, pokud s tím kupující bude souhlasit a nevzniknou tím kupujícímu další náklady. Odstoupí-li kupující od kupní smlouvy, prodávající není povinen vrátit přijaté peněžní prostředky kupujícímu dříve, než mu kupující zboží vrátí nebo prokáže, že zboží prodávajícímu odeslal.

4.5. Nárok na úhradu škody vniklé na zboží je prodávající oprávněn jednostranně započíst proti nároku kupujícího na vrácení kupní ceny.

4.6. Do doby převzetí zboží kupujícím je prodávající oprávněn kdykoliv od kupní smlouvy odstoupit. V takovém případě vrátí prodávající kupujícímu kupní cenu bez zbytečného odkladu, a to bezhotovostně na účet určený kupujícím.

4.7. Je-li společně se zbožím poskytnut kupujícímu dárek, je darovací smlouva mezi prodávajícím a kupujícím uzavřena s rozvazovací podmínkou, že dojde-li k odstoupení od kupní smlouvy kupujícím, pozbývá darovací smlouva ohledně takového dárku účinnosti a kupující je povinen spolu se zbožím prodávajícímu vrátit i poskytnutý dárek.

4.8. Prodávající je oprávněn od kupní smlouvy odstoupit v případě vyčerpání zásob nebo ztráty schopnosti plnit.

 1. PŘEPRAVA A DODÁNÍ ZBOŽÍ

5.1. V případě, že je způsob dopravy smluven na základě zvláštního požadavku kupujícího, nese kupující riziko a případné dodatečné náklady spojené s tímto způsobem dopravy.

5.2. Je-li prodávající podle kupní smlouvy povinen dodat zboží na místo určené kupujícím v objednávce, je kupující povinen převzít zboží při dodání.

5.3. V případě, že je z důvodů na straně kupujícího nutno zboží doručovat opakovaně nebo jiným způsobem, než bylo uvedeno v objednávce, je kupující povinen uhradit náklady spojené s opakovaným doručováním zboží, resp. náklady spojené s jiným způsobem doručení.

5.4. Při převzetí zboží od přepravce je kupující povinen zkontrolovat neporušenost obalů zboží a v případě jakýchkoliv závad toto neprodleně oznámit přepravci. V případě shledání porušení obalu svědčícího o neoprávněném vniknutí do zásilky nemusí kupující zásilku od přepravce převzít.

5.5. Zboží je dodáváno více způsoby dle výběru kupujícího, a to pouze v rámci České republiky a Slovenské republiky (způsob převzetí zboží je potřeba upřesnit před odesláním objednávky):

5.5.1. Balík odeslaný prostřednictvím České pošty – prodávající dodá kupujícímu zboží na adresu kupujícího uvedenou v objednávce, a to prostřednictvím České pošty, s. p. formou „balíku do ruky“. Zásilku je možné sledovat pomocí služby sledování zásilek provozované Českou poštou, s.p. „Track & Trace“. Pokud je v balíku živá rostlina (kokedama), je odeslání zásilky možné pouze v pondělí, úterý, nebo středu, aby zásilka byla nejpozději v pátek doručována příjemci a rostlina tak netrpěla přes víkend v balíku.

5.5.2. Osobní odběr u smluvního partnera – pokladna Betlémské kaple, Betlémské náměstí 5, 110 00  Praha – Staré Město. Kupující je o předpokládaném termínu doručení předem informován na e-mailovou adresu uvedenou kupujícím v objednávce. V momentě, kdy je zboží připraveno k vyzvednutí, obdrží kupující tuto informaci na e-mailovou adresu a telefonní číslo uvedené kupujícím v objednávce.

5.5.3. Osobní odběr v našem ateliéru v Dobříši, Pražská 30, 263 01 Dobříš. Kupující je o předpokládaném termínu vyzvednutí předem informován telefonicky nebo na e-mailovou adresu uvedenou kupujícím v objednávce.

5.5.4. Rozvoz v rámci Prahy a Středočeského kraje prodávajícím – prodávající dodá kupujícímu zboží na adresu kupujícího uvedenou v objednávce, a to prostřednictvím vlastního rozvozu, v termínu, který byl předem domluven s kupujícím.

5.5.5. Balík odeslaný prostřednictvím přepravní společnosti PPL – prodávající dodá kupujícímu zboží na adresu kupujícího uvedenou v objednávce, a to prostřednictvím přepravní společnosti PPL. Zásilku je možné sledovat pomocí služby sledování zásilek provozované společností PPL na adrese https://www.ppl.cz/vyhledat-zasilku. Kupující má možnost změny termínu nebo adresy pro doručení. Součástí služby je také druhý pokus o doručení, který následuje po prvním neúspěšném pokusu. Další pokusy o doručení proběhnou na náklady kupujícího. Pokud je v balíku odesílána živá rostlina (kokedama), je odeslání zásilky možné pouze v pondělí, úterý, nebo středu, aby zásilka byla nejpozději v pátek doručována příjemci a rostlina tak netrpěla přes víkend v balíku.

5.6. Konkrétní cena za dopravu vč. dobírky je vždy uvedena v objednávkovém formuláři ve webovém rozhraní obchodu.

5.7. Zboží objednané prostřednictvím webového rozhraní obchodu nelze osobně vyzvednout v sídle prodávajícího.

5.8. Objednané zboží je kupujícímu vždy zasíláno v nejbližším vhodném termínu.

5.9. Kokedamy zasílá prodávající zásadně najednou (pouze ve zvláštních případech může být zásilka rozdělena z množstevního důvodu – poštovné je v takovém případě účtováno pouze za jednu zásilku).

5.10. O odeslání zásilky informuje prodávající kupujícího na e-mailovou adresu uvedenou kupujícím v objednávce.

 1. JAKOST PŘI PŘEVZETÍ, PRÁVA Z VADNÉHO PLNĚNÍ, REKLAMAČNÍ ŘÁD

6.1. Před odesláním je zboží (kokedamy) kontrolováno prodávajícím. Veškeré zboží je baleno s velkou pečlivostí. Zásilka živých rostlin je kupujícímu zaslána nejrychlejším možným způsobem. Tak kupujícímu rostliny dojdou co nejčerstvější. Kupující bere na vědomí, že ihned po obdržení zásilky by měly být rostliny vyjmuty z přepravního obalu a ošetřeny v souladu s pokyny uvedenými v přiloženém návodu na pěstování.

6.2. Kupující je poučen o ošetřování a nárocích rostlin písemnou formou – informace uvedené na internetové adrese www.kokedamy.cz, přiložený návod na pěstování.

6.3. Práva a povinnosti smluvních stran ohledně práv z vadného plnění se řídí příslušnými obecně závaznými předpisy (zejména ustanovením § 1914 až 1925, § 2099 až 2117 a § 2161 až 2174 občanského zákoníku).

6.4. Prodávající odpovídá kupujícímu, že zboží při převzetí nemá vady. Zejména prodávající odpovídá kupujícímu, že v době, kdy kupující zboží převzal:

6.4.1. má zboží vlastnosti, které si strany ujednaly, a chybí-li ujednání, má takové vlastnosti, které prodávající nebo výrobce popsal nebo které kupující očekával s ohledem na povahu zboží a na základě reklamy jimi prováděné,

6.4.2. se zboží hodí k účelu, který pro jeho použití prodávající uvádí nebo ke kterému se zboží tohoto druhu obvykle používá,

6.4.3. zboží odpovídá jakostí nebo provedením smluvenému vzorku nebo předloze, byla-li jakost nebo provedení určeno podle smluveného vzorku nebo předlohy,

6.4.4. je zboží v odpovídajícím množství, míře nebo hmotnosti a

6.4.5. zboží vyhovuje požadavkům právních předpisů.

6.5. Jestliže dojde při přepravě zboží k poškození balíku, nebo zásilka není kompletní, případně dojde-li k dodání jiného než objednaného zboží, nebo i přes řádnou péči kupujícího rostliny uhynou, pak může kupující uplatnit práva z uvedených vad.

6.6. Kupující je oprávněn uplatnit právo z vady, která se vyskytne u spotřebního zboží v době 24 měsíců od převzetí zboží. To neplatí:

6.6.1. u zboží prodávaného za nižší cenu pro vadu, pro kterou byla nižší cena ujednána,

6.6.2. pro opotřebení zboží způsobené jeho obvyklým užíváním,

6.6.3. u použitého zboží pro vadu odpovídající míře používání nebo opotřebení, kterou zboží mělo při převzetí kupujícím nebo

6.6.4. vyplývá-li to z povahy zboží, kterou nelze považovat za vadu a nelze ji jako takovou reklamovat.

6.7. Projeví-li se vada v průběhu šesti měsíců od převzetí, má se za to, že zboží bylo vadné již při převzetí.

6.8. Nemá-li zboží výše uvedené vlastnosti, může kupující požadovat i dodání nového zboží bez vad, pokud to není vzhledem k povaze vady nepřiměřené, ale pokud se vada týká pouze součásti zboží, může kupující požadovat jen výměnu součásti; není-li to možné, může od smlouvy odstoupit. Je-li to však vzhledem k povaze vady neúměrné, zejména lze-li vadu odstranit bez zbytečného odkladu, má kupující právo na bezplatné odstranění vady.

6.9. Vadu je kupující povinen oznámit prodávajícímu bez zbytečného odkladu, jakmile vadu zjistí, a to písemně na adrese sídla prodávajícího, popř. v elektronické podobě e-mailem na e-mailovou adresu prodávajícího: info@kokedamy.cz. Stejným způsobem kupující uplatňuje shora popsaná práva z vadného plnění. Reklamuje-li kupující e-mailem a neobdrží-li do 7 dnů od zaslání reklamačního e-mailu zprávu, je nezbytné kontaktovat prodávajícího telefonicky na tel. čísle: 722 134 095.

6.10. Případné prodlení s reklamací při pokračujícím užívání zboží může zapříčinit prohloubení vady, znehodnocení zboží a může být důvodem k odmítnutí reklamace.

6.11. V oznámení vady uvede kupující své jméno, příjmení, úplnou adresu jeho bydliště, případně telefonní číslo. U reklamovaného zboží kupující uvede objednávkové číslo, název, důvod reklamace (popis vady, jak se projevuje apod.) a připojí doklad o dodávce zboží (fakturu). Z důvodů posouzení oprávněnosti reklamace může prodávající požadovat vrácení reklamovaného zboží nazpět.

6.12. Požadavek na vrácení peněz v případě odstoupení kupujícího od smlouvy z důvodu vadného plnění prodávající vyřídí pouze proti vrácení zboží. Pro vrácení platby, kterou prodávající od kupujícího obdržel, v případě odstoupení kupujícího od smlouvy z důvodu vadného plnění, musí kupující vrátit zboží na adresu sídla prodávajícího. Prodávající z technických důvodů nepřijímá reklamované zboží zaslané na dobírku.

6.13. Právo z vadného plnění kupujícímu nenáleží, pokud kupující před převzetím zboží věděl, že zboží má vadu, nebo pokud kupující vadu sám způsobil, např. nesprávnou péčí. Právo z vadného plnění tak není možné uplatnit v případech, kdy rostlina odumřela v důsledku nedokonalé péče, jako je nedostatečná zálivka, nevhodné umístění, nevhodné klimatické podmínky, přemíra hnojení, neodborné tvarování a podobně.

6.14. Dojde-li ale k úhynu rostliny do 2 dnů od doručení z důvodů prokazatelně způsobených prodávajícím, má kupující nárok (po předložení dokladu o zaplacení) na náhradu rostliny nebo finanční vyrovnání. Pokud dojde k záměně druhu, má kupující nárok na výměnu rostliny.

 1. DALŠÍ PRÁVA A POVINNOSTI SMLUVNÍCH STRAN

7.1. Kupující nabývá vlastnictví ke zboží zaplacením celé kupní ceny zboží.

7.2. Prodávající není ve vztahu ke kupujícímu vázán žádnými kodexy chování ve smyslu ustanovení § 1826 odst. 1 písm. e) občanského zákoníku.

7.3. Prodávající je oprávněn k prodeji zboží na základě živnostenského oprávnění. Živnostenskou kontrolu provádí v rámci své působnosti příslušný živnostenský úřad. Dozor nad oblastí ochrany osobních údajů vykonává Úřad pro ochranu osobních údajů. Česká obchodní inspekce vykonává ve vymezeném rozsahu mimo jiné dozor nad dodržováním zákona č. 634/1992 Sb., o ochraně spotřebitele, ve znění pozdějších předpisů.

 1. PRÁVA K DUŠEVNÍMU VLASTNICTVÍ

8.1. Informace a doporučení/rady uváděné na webové stránce či v jiných publikacích prodávajícího jsou určeny výhradně pro osobní užití návštěvníků webové stránky a musí být chápany pouze jako rady a doporučení osvědčených postupů.

8.2. Veškerý písemný, fotografický či grafický obsah webové stránky, katalogů a dalších publikací stejně jako jeho výběr a uspořádání a dále softwarové kompilace jsou autorským právem chráněným vlastnictvím prodávajícího či osob, které prodávajícímu poskytly práva k jejich užívání. Všechna práva jsou vyhrazena.

8.3. Žádná část této webové stránky nesmí být reprodukována -mechanicky či elektronicky- včetně fotokopírování nebo jiným způsobem, bez předchozího písemného souhlasu prodávajícího nebo příslušných vlastníků autorských práv.

 1. OCHRANA OSOBNÍCH ÚDAJŮ

9.1. Ochrana osobních údajů kupujícího, který je fyzickou osobou, je poskytována zákonem č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, ve znění pozdějších předpisů., a rovněž s NAŘÍZENÍM EVROPSKÉHO PARLAMENTU A RADY (EU) č.2016/679 ze dne 27. dubna 2016 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (obecné nařízení o ochraně osobních údajů), jinak známým jako GDPR. Prodávající je registrován na Úřadě pro ochranu osobních údajů pod číslem 00072240.

9.2. Kupující souhlasí se zpracováním těchto svých osobních údajů: jméno a příjmení, adresa elektronické pošty (e-mail), telefonní číslo, poštovní adresa, fakturační a související údaje (dále společně vše jen jako „osobní údaje“).

9.3. Kupující souhlasí se zpracováním osobních údajů prodávajícím, a to pro účely realizace práv a povinností z kupní smlouvy.

9.4. Kupující bere na vědomí, že je povinen své osobní údaje při objednávce provedené z webového rozhraní obchodu uvádět správně a pravdivě a že je povinen bez zbytečného odkladu informovat prodávajícího o změně ve svých osobních údajích.

9.5. Kromě osob dopravujících zboží nebudou osobní údaje prodávajícím bez předchozího souhlasu kupujícího předávány třetím osobám.

9.6. Osobní údaje budou zpracovávány po dobu neurčitou. Osobní údaje budou zpracovávány v elektronické podobě automatizovaným způsobem a budou přístupné pouze prodávajícímu.

9.7. Kupující potvrzuje, že poskytnuté osobní údaje jsou přesné a že byl poučen o tom, že se jedná o dobrovolné poskytnutí osobních údajů.

9.8. V případě, že by se kupující domníval, že prodávající nebo zpracovatel (čl. 8.5.) provádí zpracování jeho osobních údajů, které je v rozporu s ochranou soukromého a osobního života kupujícího nebo v rozporu se zákonem, zejména jsou-li osobní údaje nepřesné s ohledem na účel jejich zpracování, může:

9.8.1. požádat prodávajícího nebo zpracovatele o vysvětlení,

9.8.2. požadovat, aby prodávající nebo zpracovatel odstranil takto vzniklý stav.

9.9. Požádá-li kupující o informaci o zpracování svých osobních údajů, je mu prodávající povinen tuto informaci předat. Prodávající má právo za poskytnutí informace podle předchozí věty požadovat úhradu nepřevyšující náklady nezbytné na poskytnutí informace.

 1. SOUBORY COOKIES

10.1. Kupující souhlasí s ukládáním tzv. cookies na jeho počítač. V případě, že je nákup na webové stránce možné provést a závazky prodávajícího z kupní smlouvy plnit, aniž by docházelo k ukládání tzv. cookies na počítač kupujícího, může kupující souhlas podle předchozí věty kdykoliv odvolat.

 1. ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ

11.1. Pokud vztah založený kupní smlouvou obsahuje mezinárodní (zahraniční) prvek, pak strany sjednávají, že vztah se řídí českým právem. Tímto nejsou dotčena práva spotřebitele vyplývající z obecně závazných právních předpisů.

11.2. Je-li některé ustanovení obchodních podmínek neplatné nebo neúčinné, nebo se takovým stane, namísto neplatných ustanovení nastoupí ustanovení, jehož smysl se neplatnému ustanovení co nejvíce přibližuje. Neplatností nebo neúčinností jednoho ustanovení není dotčena platnost ostatních ustanovení. Změny a doplňky kupní smlouvy či obchodních podmínek vyžadují písemnou formu.

11.3. Kupní smlouva včetně obchodních podmínek je archivována prodávajícím v elektronické podobě a není přístupná třetím osobám.

11.4. Kontaktní údaje prodávajícího:

NAVONA Gardens, s.r.o.
Věstonická 431/1, 155 21 Praha – Zličín
IČO: 05753147
e-mail: info@kokedamy.cz

Prodávající si vyhrazuje právo na změnu těchto obchodních podmínek.

Tyto obchodní podmínky nabývají účinnosti dne 16. května 2024

Přílohy: Vzorový formulář pro odstoupení od smlouvy