Ochrana soukromí a nakládání s osobními údaji

Na tomto místě se dozvíte, jak nakládáme s osobními údaji, které nám poskytujete.

Společnost NAVONA Gardens, s.r.o., považuje získané osobní a další údaje za přísně důvěrné. Při jejich zpracování se řídí zákonem č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a osobní data rovněž zpracovává v souladu s NAŘÍZENÍM EVROPSKÉHO PARLAMENTU A RADY (EU) č.2016/679 ze dne 27. dubna 2016 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (obecné nařízení o ochraně osobních údajů), jinak známým jako GDPR.

Zpracování osobních údajů na www.kokedamy.cz provádí NAVONA Gardens, s.r.o., IČO: 05753147. Zpracovatel je řádně registrován na Úřadě pro ochranu osobních údajů pod číslem 00072240.

Každý uživatel má právo být informován, jaké údaje o něm společnost NAVONA Gardens, s.r.o., eviduje, a je oprávněn tyto údaje měnit, případně písemně vyslovit nesouhlas s jejich zpracováváním. Žádost o vymazání je možné zaslat na info@kokedamy.cz. Upozorňujeme, že zákonem vyžadované informace o provedených nákupech uchovávat musíme.

Používáním těchto webových stránek souhlasíte s politikou společnosti NAVONA Gardens, s.r.o., při práci s osobními daty. Tato politika může být změněna zveřejněním její nové verze na této stránce.

Proces on-line objednávky

Jaké údaje ukládáme?
Veškeré údaje, které nám zadáte do objednávky. Zejména se jedná o e-mail, telefonní číslo, vaši poštovní adresu, fakturační a související údaje.

Proč je ukládáme?
Údaje uchováváme z důvodu bezchybného doručení zboží. Telefonní číslo využíváme pokud vám potřebujeme dát vědět, že zásilka byla odeslána, nebo je připravena k vyzvednutí, případně pokud vás potřebujeme kontaktovat ohledně objednaného zboží a termínu doručení. Doručovací údaje poskytujeme dále zvolené přepravní společnosti v nezbytně nutné míře.

Kam se údaje ukládají?
Údaje ukládáme na vlastních zabezpečených serverech bez přístupu externích subjektů.

Webové stránky Kokedamy.cz

Jaké údaje ukládáme?
Kromě výše uvedených údajů uchováváme údaje o prohlížených stránkách, navštívených odkazech a pohybu na našich stránkách. Tyto údaje se uchovávají zejména v souborech cookies na vašem počítači a jsou anonymizovány. Ze žádného z těchto údajů nelze jednoznačně určit vaši identitu.

Proč je ukládáme?
Tyto údaje využíváme zejména pro analytické a marketingové účely. Využíváme přitom také služby třetích stran jako Google AdWords, Google Analytics, Smartsupp, Seznam Sklik a Facebook. (Tento výčet se může měnit, ale povahou zůstávají použité služby stejné.)

Kam se údaje ukládají?
Údaje ukládáme na vlastních zabezpečených serverech a na serverech výše uvedených poskytovatelů analytických služeb.

Systém zákaznické podpory

Jaké údaje ukládáme?
V případě, že nás kontaktujete na některém z našich kontaktních emailů nebo pomocí kontaktního formuláře, ukládáme e-mail zákazníka, případně jméno, telefonní číslo, pokud jej poskytnete. E-mailovou komunikaci s vámi archivujeme.

Kam se údaje ukládají?
Údaje ukládáme na vlastních zabezpečených serverech.